Index of /CTAN/fonts/chivo/otf/


../
Chivo-Black.otf                  08-Nov-2022 13:36   57K
Chivo-BlackItalic.otf               08-Nov-2022 13:36   66K
Chivo-Bold.otf                   08-Nov-2022 13:36   75K
Chivo-BoldItalic.otf                08-Nov-2022 13:36   71K
Chivo-ExtraBold.otf                08-Nov-2022 13:36   77K
Chivo-ExtraBoldItalic.otf             08-Nov-2022 13:36   72K
Chivo-ExtraLight.otf                08-Nov-2022 13:36   76K
Chivo-ExtraLightItalic.otf             08-Nov-2022 13:36   84K
Chivo-Italic.otf                  08-Nov-2022 13:36   84K
Chivo-Light.otf                  08-Nov-2022 13:36   75K
Chivo-LightItalic.otf               08-Nov-2022 13:36   83K
Chivo-Medium.otf                  08-Nov-2022 13:36   72K
Chivo-MediumItalic.otf               08-Nov-2022 13:36   65K
Chivo-Regular.otf                 08-Nov-2022 13:36   76K
Chivo-SemiBold.otf                 08-Nov-2022 13:36   77K
Chivo-SemiBoldItalic.otf              08-Nov-2022 13:36   72K
Chivo-Thin.otf                   08-Nov-2022 13:36   70K
Chivo-ThinItalic.otf                08-Nov-2022 13:36   80K